Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ năm, 29 Tháng 9, 2022 - 05:03

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Khoa học lãnh đạo + Giới trong lãnh đạo, quản lý, Lớp CCLLCT C19, từ ngày 21/9 đến 30/9/2020