Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ hai, 27 Tháng 3, 2023 - 11:53

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Giáo dục quốc phòng và an ninh (tiếp theo) + Quan hệ quốc tế + Triết học Mác - Lênin + Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam; Lớp CC LLCT K73.A11; từ ngày 04/10 đến ngày 04/11/2022

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT-K73.A11

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Năm học: 

2022

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Giáo dục quốc phòng và an ninh (tiếp theo) + Quan hệ quốc tế + Triết học Mác - Lênin + Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam; Lớp CC LLCT K73.A11; từ ngày 04/10 đến ngày 04/11/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác