Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ tư, 5 Tháng 10, 2022 - 15:24

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Giáo dục quốc phòng và an ninh, Lớp Cao cấp LLCT K72.B46.BTR, từ ngày 11/8 đến 17/8/2022