Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ X tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Thứ ba, 29 Tháng 9, 2020 - 19:46

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Giáo dục quốc phòng và an ninh, lớp Cao cấp LLCT C20 Bến Tre, từ ngày 01/7 đến 08/7/2020