Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ năm, 29 Tháng 9, 2022 - 04:32

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Giáo dục quốc phòng và an ninh, lớp Cao cấp LLCT C20 Bến Tre, từ ngày 01/7 đến 08/7/2020