Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ tư, 8 Tháng 2, 2023 - 23:23

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Chủ nghĩa xã hội khoa học + Nhà nước và pháp luật + Tôn giáo và tín ngưỡng, lớp CCLLCT K73.A11, từ ngày 01/12 đến ngày 30/12/2022