Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ năm, 29 Tháng 9, 2022 - 06:04

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Chính trị học + Tôn giáo và tín ngưỡng, Lớp Cao cấp LLCT khóa K72.B46.BTr, từ ngày 19/5 đến ngày 31/5/2022