Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ sáu, 24 Tháng 3, 2023 - 23:24

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Chính trị học + Kinh tế phát triển + Xã hội học trong lãnh đạo quản lý; Lớp CCLLCT K73.A11, từ ngày 13/01 đến ngày 01/3/2023

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT-K73.A11

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Năm học: 

2023

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Chính trị học + Kinh tế phát triển + Xã hội học trong lãnh đạo quản lý; Lớp CCLLCT K73.A11, từ ngày 13/01 đến ngày 01/3/2023

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác