"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 12 Tháng 7, 2020 - 02:36

Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp Trung cấp LLCT-HC hệ không tập trung ngành Tài nguyên và Môi trường