"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 6 Tháng 4, 2020 - 06:25

Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp Trung cấp LLCT-HC hệ không tập trung ngành Tài nguyên và Môi trường

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT 2020

Năm học: 

2020

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp Trung cấp LLCT-HC hệ không tập trung ngành Tài nguyên và Môi trường

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác