"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 18 Tháng 10, 2019 - 14:09

Kế hoạch giảng dạy và học tập Lớp TC LLCT-HC hệ tại chức ngành Giáo dục khóa 27 (GD27)