"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 13 Tháng 12, 2018 - 23:07

Kế hoạch giảng dạy và học tập Lớp TC LLCT-HC GD25

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC GD25

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Kế hoạch giảng dạy và học tập Lớp TC LLCT-HC GD25

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác