"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 10, 2018 - 23:13

Kế hoạch giảng dạy và học tập, Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 62 (A62-BT)