"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 13 Tháng 12, 2018 - 22:55

Hội thảo cấp tỉnh với chủ đề: 70 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, chiều ngày 06/11/2017 Trường Chính trị tỉnh Bến Tre chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy long trọng tổ chức Hội thảo cấp tỉnh với chủ đề: 70 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Chương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ThS. Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy Công an và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo các Huyện ủy và Thành ủy thành phố Bến Tre; Ban Giám hiệu, lãnh đạo và giảng viên các khoa, phòng của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre; các phóng viên Báo - Đài.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo ThS. Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị nêu rõ: Cách đây 70 năm, với bút danh X.Y.Z Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” nhằm chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên sửa đổi, đổi mới lối làm việc của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhân dân giao phó. Tác phẩm gồm sáu phần, đề cập việc sửa chữa, đổi mới công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nhằm sửa chữa các khuyết điểm, phát huy những ưu điểm. Vì thế tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” đã chứa đựng những lời di huấn thiêng liêng có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác giáo dục cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị nước ta từ Trung ương đến cơ sở, từ khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền đến hôm nay và mãi mãi sau này; là vấn đề quyết định sự sống còn của Đảng, sự tồn vong của chế độ.

Đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Hội thảo gồm phát biểu chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, đề dẫn của Hiệu trưởng Trường Chính trị, các đại biểu trình bày 6/14 tham luận và 03 ý kiến trao đổi thảo luận tập trung làm rõ các vấn đề: Thứ nhất, đánh giá toàn diện kết quả vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng như: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII. Thứ hai, đánh giá kết quả vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “cách lãnh đạo” để lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh…

Đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị  phát biểu đề dẫn Hội thảo

Hội thảo thống nhất: Ra đời cách đây 70 năm, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” luôn là văn kiện hết sức quan trọng, có tác dụng làm nền tảng tư tưởng trong chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; mỗi cán bộ, đảng viên từ cấp tỉnh đến cơ sở cần phải nghiêm túc tự mình sửa đổi ngay “lối làm việc” theo đúng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng Đảng bộ tỉnh nhà trong sạch, vững mạnh./.

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo

 

Tin - Ảnh: Phước Tuân - Tấn Lộc

Tin khác