"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2019 - 17:59

Hội nghị triển khai, học tập và thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, đồng bộ trong nhận thức và hành động của đội ngũ đảng viên, viên chức và người lao động Trường Chính trị trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân, gắn bó mật thiết với Nhân  dân, luôn lấy lợi ích của Đảng, của Nhân dân làm cơ sở cho hoạt động của mình, sáng ngày 31 tháng 01 năm 2019, Đảng bộ Trường tổ chức Hội nghị triển khai, học tập và thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động đã được đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường triển khai về nội dung chuyên đề. Từ đó, mỗi cá nhân tự xây dựng kế hoạch học tập và đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện nội dung chuyên đề năm 2019 gắn với cam kết và công việc chuyên môn được giao. Đồng thời, kết hợp thực hiện có hiệu quả Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt gương mẫu xây dựng kế hoạch tu dưỡng và nghiêm túc thực hiện nội dung đăng ký của mình; hàng tháng trong các cuộc sinh hoạt chi bộ định kỳ có nhận xét đánh giá, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy,
Hiệu trưởng nhà trường triển khai nội dung chuyên đề
Toàn cảnh Hội nghị
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

Tin khác