"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 19 Tháng 6, 2019 - 20:35

Hội nghị Công chức, Viên chức Trường Chính trị Bến Tre năm 2019

Chiều ngày 20 tháng 12 năm 2018, Trường Chính trị Bến Tre tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức năm 2019. Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Hoàng Em, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí Phó Hiệu trưởng và toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Trường.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Công chức, Viên chức năm 2018, đề ra phương hướng hoạt động và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong việc thảo luận, đóng góp ý kiến cho các văn bản trình Hội nghị tạo sự thống nhất cao để thực hiện tốt Nghị quyết đã đề ra trong năm 2018, thể hiện các điểm nổi bật:

Thứ nhất, tình hình tư tưởng, chính trị trong nội bộ được chú trọng, quan tâm, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong thực hiện nhiệm vụ chung. Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường đã lãnh đạo đội ngũ công chức, viên chức và người lao động nhà trường triển khai thực hiện vượt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và các chỉ tiêu Nghị quyết năm qua. Năm 2018 không có công chức, viên chức và người lao động bị vi phạm xử lý kỷ luật. Thể hiện sự chuyển biến tích cực trong việc sàng lọc, nâng chất đội ngũ công chức, viên chức nhà trường trong nhiều năm qua. Đội ngũ công chức, viên chức được bổ sung, kiện toàn, sắp xếp tinh gọn.

Thứ hai, tổ chức bộ máy nhà trường, chất lượng đội ngũ từng bước được nâng lên, phát huy năng lực sở trường của từng cá nhân trong bố trí, điều động. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao thể hiện qua kết quả thi đua, khen thưởng.

Thứ ba, ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia các phong trào do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Công đoàn Viên chức, Đoàn thanh niên tổ chức, đạt nhiều thành tích cao, từ đó tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong nhà trường.

Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục: Một là, trong hoạt động nâng chất đội ngũ giảng viên chưa quan tâm kịp thời, bổ sung giảng viên trong năm nay, đây là yếu tố khách quan. Còn một số viên chức hạn chế năng lực và sai sót trong thực hiện nhiệm vụ, giảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Khi thực hiện nhiệm vụ không bám Quy chế đã ban hành và không cập nhật các quy định đã thay đổi; Hai là, thực hiện nhiệm vụ cơ quan chưa đồng bộ, chưa xem trọng hoạt động nghiên cứu khoa học.

Trong năm 2019, cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Một là, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cam kết tuyệt đối không vi phạm dù ở bất cứ vị trí nhiệm vụ nào, để giữ vững danh hiệu của cơ quan, các đoàn thể; Hai là, tập trung bồi dưỡng giảng viên tập sự sớm trở thành giảng viên. Trách nhiệm lãnh đạo của các khoa phải tập trung, xúc tiến bồi dưỡng, chuẩn bị tất cả các yêu cầu, điều kiện và tiêu chuẩn để đề nghị ra Hội đồng công nhận là giảng viên chính thức để bổ sung lực lượng giảng viên đang thiếu hụt. Đồng thời đội ngũ giảng viên, viên chức cần đổi mới về tư duy nhận thức, đổi mới về trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, đặc biệt là mỗi đồng chí phải tự làm công tác tư tưởng cho mình, đây là vấn đề quan trọng đặc biệt đối với người giảng viên Trường Chính trị trước mọi vấn đề phát sinh, để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo các chỉ tiêu nghị quyết đã thống nhất biểu quyết tại Hội nghị; Ba là, tập trung thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đây là hạn chế, yếu kém nhiều năm liền của đội ngũ giảng viên Trường Chính trị, do đó phải cố gắng khắc phục, đặc biệt là triển khai thực hiện tốt đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh mà Trường đăng ký thực hiện trong năm 2019, nếu những giảng viên nào trong năm 2018 chưa hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phải năng động, suy nghĩ đến trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ của người giảng viên để không làm ảnh hưởng đến phòng, khoa, đến tập thể lãnh đạo, đến thành tích của cơ quan. Song song đó, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cần tiếp tục phát huy vai trò trong tổ chức các phong trào thi đua, nhất là các phong trào của cụm thi đua số 9 trong hệ thống các trường chính trị và Khối thi đua 1 của Tỉnh ủy, qua đó để duy trì, giữ vững những kết quả đạt được trong năm qua.

Với tinh thần trên, đồng chí yêu cầu toàn thể công chức, viên chức và người lao động phải quán triệt sâu sắc và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong năm 2019./.

Toàn cảnh Hội nghị
Đoàn Chủ tịch Hội Nghị
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

Tin khác