Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2021)!

Thứ bảy, 6 Tháng 3, 2021 - 04:46

Hội nghị công chức, viên chức năm 2021 và tổng kết công tác năm 2020

Chiều ngày 08/01/2021 Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre phối hợp Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2021 và tổng kết công tác năm 2020. Đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Hiệu trưởng; đồng chí Dương Quốc Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Chính trị đồng chủ trì hội nghị.

Đến dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Hoàng Em, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Bến Tre cùng toàn thể viên chức và người lao động nhà trường. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường Chính trị năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2020; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021.

Các đại biểu thảo luận, đánh giá sâu về những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế để có phương hướng khắc phục trong năm 2021. Qua đó, đồng chí Dương Quốc Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng đã tiếp thu và giải trình thỏa đáng các ý kiến đóng góp của các đại biểu.

Tại hội nghị, đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2021 gồm 09 nhiệm vụ chủ yếu:

-  Công đoàn cơ sở Trường Chính trị; Đoàn Thanh niên tiếp tục giữ vững danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

-  100% công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm, có hiệu quả phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” của Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; phương châm Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, nêu gương, hiệu quả”; phương châm của Đại hội Đảng bộ Trường “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, hành động, hiệu quả” và chủ đề năm 2021 “Đồng thuận – Sáng tạo” của Tỉnh ủy. Đồng thời, mỗi công chức, viên chức không ngừng phấn đấu tư học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới hiện nay.

- 100% công chức, viên chức và người lao động phấn đấu làm việc đạt và vượt định mức lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phấn đấu 100% giảng viên tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy; trong quản lý chuyên môn luôn cải tiến hoạt động của từng đơn vị trong cơ quan.

- 100% các phòng, khoa tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Công đoàn viên chức tỉnh.

- 100% công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện hiệu quả và tiếp tục giữ vững các tiêu chuẩn về “Đơn vị văn hóa”, “Gia đình văn hóa” và “Văn hóa giao thông đường bộ” theo các văn bản hiện hành; nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19.

- 100% công chức, viên chức và người lao động đăng ký thực hiện cuộc vận động xây dựng người công chức, viên chức trong giai đoạn mới “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

- 100% công chức, viên chức và người lao động học tập nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Sau quán triệt, học tập mỗi viên chức, người lao động phải viết bài thu hoạch đầy đủ và chất lượng.

- Các thành viên của Ủy ban Kiểm tra công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân thực hiện nghiêm vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định, trong năm có kiểm tra việc thu – chi tài chính cơ quan, công đoàn đúng quy định.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy Trường Chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường đào tạo đội ngũ giảng viên, viên chức về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn.

Phát biểu bế mạc Hội nghị đồng chí Cao Văn Dũng, Hiệu trưởng đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2020 của Trường Chính trị, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự nỗ lực của Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và từng viên chức, người lao động của nhà trường. Đồng thời đề nghị các phòng, khoa tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong năm 2021, phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn cơ sở ký kết giao ước thi đua

Toàn cảnh Hội nghị công chức, viên chức năm 2021.

Chiều cùng ngày Đảng bộ Trường Chính trị Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Hiệu trưởng; đồng chí Dương Quốc Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Phan Văn Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh cùng toàn thể đảng viên khung trường và chi ủy chi bộ các lớp A33, A34.

Trình bày Báo cáo tóm tắt việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm. Đồng chí Dương Quốc Hoàng, Bí thư Đảng ủy cho biết: Trong năm qua, Đảng ủy đã chủ động cụ thể hóa và thực hiện nhiệm vụ “đổi mới, nâng cao hiệu quả đào tạo của Trường Chính trị theo yêu cầu mới” theo tinh thần ĐH X của Đảng bộ tỉnh thông qua nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng với phương châm “học thực chất, thi thực chất, kết quả thực chất; Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, từng bước được nâng chất; Công tác tổ chức, hành chính, quản trị, xây dụng cơ bản bảo đảm kinh phí và phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, quan tâm nâng chất “Đơn vị văn hóa”; Tập trung xây dựng Đảng bộ, các chi bộ trong sạch, vũng mạnh đảm bảo vai trò lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; tháo gỡ những “điểm nghẽn” về thông tin, phát huy trách nhiệm và vai trò của người đứng đầu, xây đựng và củng cố khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, thông qua các hoạt động phong phú, thiết thực như: sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thông tin, thời sự hàng tháng, tọa đàm khoa học và hoạt động “về nguồn”. Từ đó nâng cao nhận thức chính trị và ý thức trách nhiệm cùa từng cán bộ, đảng viên. Giữ vững và thực hỉện nghiêm các nguyên tắc tồ chức, các quy định trong sinh hoạt, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ. Thực hiện hoàn thành chi tiêu đăng ký kết nạp đảng viên gắn với quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ nhũng vướng mắc, khó khăn, uốn nắn những lệch lạc, không để xảy ra sai phạm phải xử lý kỷ luật. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại như: Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tuy hoàn thành chỉ tiêu số lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học tuy chất lượng có nâng lên, nhưng chưa thật sự tương xứng với tiềm năng, viết bài cho bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” còn chậm, lượng lực tham gia chưa đều. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học năm 2020 còn bị đọng, một số lớp không mở đúng tiến độ và phải điều chỉnh kế hoạch; Việc nghiên cứu thực tế của một bộ phận giảng viên có lúc chưa thực hiện đúng quy chế về thời gian, việc khai thác vận dụng vào thực tiễn của khoa nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy chưa đi vào chiều sâu; Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có triển khai, tổ chức đăng ký theo quy trình tốt, nhưng quá trình “làm theo” chưa thường xuyên, chưa sâu, chưa tạo sự lan tỏa trong toàn đơn vị; Trong sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy có duy trì thực hiện tự phê bình và phê bình trong chi bộ; đồng thời góp ý, phê bình đảng viên chi bộ khác thuộc Đảng bộ chưa đều khắp, còn tập trung vào một số đảng viên tham gia phát biểu; Công tác kiểm tra giám sát triển khai theo kế hoạch còn chậm so với chương trình nên chưa thật sự phát huy hiệu quả và phục vụ tốt cho yêu cầu công việc, vì vậy vẫn còn một vài đảng viên, viên chức chậm chuyển biến, còn “sức ỳ”, biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc. Hội nghị cũng nhận được các ý kiến thảo luận đóng góp tập trung sâu vào những hạn chế, khuyết điểm năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Trường Chính trị đã đạt được trong năm 2020, đồng thời đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, tập thể Đảng ủy Trường cần quan tâm công tác nâng cao chất lượng và hiệu quả cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, các buổi sinh hoạt chuyên đề. Bên cạnh đó, Đảng bộ quan tâm công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, theo dõi, nắm bắt kịp thời những vấn đề tư tưởng “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; Cần cảnh giác trước sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội Đảng; Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Quốc Hoàng, Bí thư Đảng ủy trân trọng cảm ơn, tiếp thu và tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo sâu sát, toàn diện của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh vào nhiệm vụ, giải pháp của năm 2021 để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đ/c Trần Văn Phương, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan –
Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.
 

Quang cảnh Hội nghị tổng kết.

 

Tin, Ảnh: Tấn Lộc

 

 

 

 

Tin khác