"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 11, 2019 - 23:15

Hệ thống vấn đề ôn thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tại chức ngành Giáo dục khóa 25 (GD25)