"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 23 Tháng 3, 2019 - 07:57

Hệ thống vấn đề ôn thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tại chức ngành Điện lực và Viễn thông