"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 21 Tháng 1, 2019 - 07:04

Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp Lớp TC LLCT-HC GD20

Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp Lớp TC LLCT-HC ngành giáo dục (GD.20). Xin vui lòng xem trong văn bản đính kèm.

Văn bản đính kèm: 

Tin khác