"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 23 Tháng 2, 2018 - 05:15

Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp Lớp TC LLCT-HC GD20