"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 9, 2019 - 13:07

Danh sách học viên đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp, Lớp TCLLCT-HC C38

Danh sách học viên đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp, Lớp TCLLCT-HC C38 và Lịch viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC C38

Văn bản đính kèm: 

Tin khác