"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 21 Tháng 11, 2018 - 13:31

Danh sách học viên đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC GD22