"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 13 Tháng 7, 2020 - 23:01

Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chiều ngày 25 tháng 02 năm 2020, Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tham dự Đại hội có đại biểu đại diện Đảng ủy, Chi ủy Chi bộ Liên khoa, Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, cùng 11/11 đảng viên được triệu tập đại hội.

Đại hội đảng viên có vai trò rất quan trọng trong nhiệm kỳ hoạt động của Chi bộ. Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020; sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Bên cạnh đó, Đại hội còn có trách nhiệm xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đức, có tài, có năng lực và uy tín, tâm huyết với công tác Đảng để bầu vào chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội đã thực hiện đúng quy định về chế độ bầu cử trong Đảng, bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí: Võ Thị Thúy Liễu, Ngô Tấn Lộc và Phạm Thị Thúy Hằng. Đồng chí Võ Thị Thúy Liễu được đại hội tín nhiệm bầu Bí thư Chi bộ; Ngô Tấn Lộc được tín nhiệm bầu Phó Bí thư Chi bộ.

Toàn cảnh Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đồng chí Dương Quốc Hoàng, Bí thư Đảng ủy nhà trường
trao hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin,
tư liệu nhiệm kỳ 2020 - 2022.
 
 
 
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng QLĐT&NCKH

Tin khác