"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 21 Tháng 1, 2019 - 06:48

Công đoàn cơ sở Trường Chính trị báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Sáng ngày 19/4/2018, Công đoàn Trường tổ chức báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Trường, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch Công đoàn báo cáo tóm tắt quá trình diễn biến Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2018 - 2023, diễn ra trong hai ngày 03 và 04/4/2018 và đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 11 đồng chí Ban Thường vụ, 02 đồng chí Phó Chủ tịch, 9 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với số phiếu tín nhiệm rất cao.
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL
 

Tin khác