"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 19 Tháng 6, 2019 - 20:16

Ban Giám hiệu và Khoa Dân vận Trường Chính trị dự Tập huấn Các chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội ở cơ sở

Theo Thông báo số 311-TB/BTGTW ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 142- KH/BTGTU ngày 28 tháng 11 năm 2018 và Công văn số 252 -CV/ BTGTU ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Hội nghị tập huấn các chương trỉnh chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội ở cơ sở. Sáng ngày 19 tháng 12 năm 2018, chương trình tập huấn được khai mạc, thời gian tập huấn là 1,5 ngày.Tham dự lớp tập huấn, Trường Chính trị cử 06 đồng chí, gồm 02 Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Xây dựng Đảng và lãnh đạo và giảng viên khoa Dân vận.

Nội dung bồi dưỡng gồm 2 phần:

1. Phần bồi dưỡng lý luận chính trị với 2 chuyên đề:

Thứ nhất, Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta

Thứ hai, Hệ thống chính trị ở Việt Nam

2.  Phần nghiệp vụ gắn với công tác của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội ở cơ sở với 6 nhóm nội dung:

Thứ nhất, giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới – phần bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở.

Thứ hai, giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới – phần bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn Thanh niên ở cơ sở.

Thứ ba, giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới – phần bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở.

Thứ tư, giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới – phần bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở.

Thứ năm, giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới – phần bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ MTTQ ở cơ sở.

Thứ sáu, giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới – phần bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ Công đoàn ở cơ sở.

Chương trình tập huấn được đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn xây dựng nội dung, tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng cho cán bộ ở địa phương, cơ sở.

Qua 1,5 ngày tập huấn, với chúng tôi, những giảng viên của Trường Chính trị được tiếp cận những điểm mới, thông tin, số liệu cập nhật kịp thời, phong phú, những vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới của đất nước đặt ra. Với các chuyên đề lý luận đã bổ trợ cho người giảng viên Trường Chính trị Bến Tre nắm chắc và vững tin hơn khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; với các chuyên đề nghiệp vụ gắn liền chương trình giảng dạy của khoa Dân vận, đây là cơ sở lý luận cần thiết để chúng tôi kịp thời vận dụng vào bài giảng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở.

Vế cách thức tổ chức hội nghị trực tuyến. Đây là cách làm hay, trước hết hội nghị mở rộng đối tượng tham dự, tiết kiệm nhiều về thời gian, chi phí…đây cũng là một trong những hình thức đổi mới thông tin, truyền thông. Mặt khác, hội nghị có sự kết nối các tỉnh, thành trong cả nước; sự liên kết các huyện, thành phố trong tỉnh. Tại hội nghị, sự tập trung của người tham dự càng cao, tất nhiên hiệu suất của chương trình hội nghị càng lớn để dẫn đến thành công./.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến
                                                                 Trưởng khoa Dân vận

Tin khác