Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ X tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Thứ năm, 1 Tháng 10, 2020 - 20:30

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội dành cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường, thị trấn năm 2020.

Sáng ngày 04/8/2020, Trường Chính trị Bến Tre phối hợp với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Hội cho Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở năm 2020. Trước đó, từ ngày 28/7 đến ngày 31/7/2018 lớp thứ nhất đã được tổ chức dành cho đối tượng Phó Chủ tịch Hội LHPN cơ sở với số lượng 149 học viên.

Dự khai giảng lớp học có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Trường Chính trị Bến Tre cùng 120 Chủ tịch Hội Phụ nữ các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Với mục tiêu bồi dưỡng cán bộ theo hướng cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực trình độ, kỹ năng làm việc cho cán bộ Hội, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng nội dung chương trình lớp tập huấn thiết thực, phù hợp nhất với yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội đặt ra trong tình hình hiện nay.

Trong thời gian 04 ngày (từ ngày 04/8 đến ngày 07/8/2020), các học viên được học tập, nghiên cứu 08 chuyên đề: Triển khai thực hiện chủ đề năm 2020 “An toàn cho Phụ nữ và trẻ em”; Hướng dẫn một số kỹ năng, nội dung về tryền thông bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa; Một số quan điểm chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ; Nâng cao năng lực tham chính; Hướng dẫn tham mưu công tác cán bộ nữ, cán bộ hội; Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng qua phần mềm và thực hiện bộ tiêu chí thi đua năm 2020; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; Quản lý sử dụng các nguồn từ chương trình, dự án và vốn vay của Hội...

Ngoài những kiến thức tiếp thu trong thời gian học, các học viên được giao lưu, trao đổi những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện các mô hình, phong trào phụ nữ tại địa phương; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Hội trong thời gian tới./.

Đồng chí Võ Ái Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre
phát biểu khai giảng lớp Bồi dưỡng.
 

Đại biểu và học viên dự khai giảng lớp Bồi dưỡng.

 

Ngô Tấn Lộc
Phòng TC, HC, TT, TL.

Tin khác