"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 26 Tháng 8, 2019 - 16:34

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác Dân vận tỉnh Bến Tre khóa 1, năm 2019

Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; là điều kiện quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các đoàn thể nhân dân, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt.

Trường Chính trị Bến Tre phối hợp cùng Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức mở Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân vận trong toàn tỉnh. Lớp Bồi dưỡng được giảng ngày 04/6/2019 và tổng kết, bế giảng ngày 07/6/2019.

Tham dự tổng kế, bế giảng có đồng chí Lê Văn Gặp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo phòng, ban chuyên môn thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng lãnh đạo khoa, phòng của Trường Chính trị cùng toàn thể học viên lớp học.

Lớp học được tổ chức 04 ngày, gồm 07 chuyên đề: Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay; Công tác dân vận của chính quyền trong giai đoạn hiện nay; Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giai đoạn hiện nay; Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” trong thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn hiện nay; Giải pháp kéo giảm dân khiếu kiện đông người gây rối mất an ninh trật tự, xử lý những vụ phát sinh điểm nóng; Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình./.

Đồng chí Lê Văn Gặp, UVBTV Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại lễ tổng kết, bế giảng.
 
 
Đại biểu và học viên dự lễ tổng kết, bế giảng.
 
Ngô Tấn Lộc
Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.

Tin khác