Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ X tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Thứ năm, 1 Tháng 10, 2020 - 20:09

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác Tôn giáo năm 2020

Sáng ngày 15/9/2020, Trường Chính trị Bến Tre phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức mở lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về Tôn giáo, năm 2020 cho đội ngũ cán bộ là Trưởng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo về công tác tôn giáo cấp huyện và cấp xã, thị trấn thuộc 05 huyện: Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách và Giồng Trôm.

Lớp Bồi dưỡng được tổ chức 04 ngày (từ ngày 15/9 đến ngày 18/9/2020), gồm 11 chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng ta về Tôn giáo và công tác tôn giáo; Những quy định của pháp luật Việt Nam về Tín ngưỡng, Tôn giáo hiện nay; Phân cấp quản lý, trách nhiệm của cấp huyện và cơ sở trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng; Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai trong Tôn giáo; Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng trong Tôn giáo; Dự báo tình hình tôn giáo trong thời gian tới và những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay; Quy định số 06-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 “Một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo”; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới”; Cách xưng hô và nghệ thuật giao tiếp trong tôn giáo; Thực hành giải quyết một số tình huống về hoạt động tôn giáo trái phép trên địa bàn tỉnh;…

Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức về Tôn giáo sẽ cung cấp kiến, kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản về công tác tôn giáo trong giai đoạn hiện nay, là dịp để cán bộ làm công tác tôn giáo có điều kiện gặp gỡ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, mô hình, cách làm hay về công tác tôn giáo tại địa phương./.

Đồng chí Bùi Văn Bia, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
phát biểu Khai giảng lớp.
 

Đại biểu và học viên dự Khai giảng lớp Bồi dưỡng.

 

Tin, Ảnh: Tấn Lộc

Tin khác