"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 2 Tháng 4, 2020 - 01:31

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Quản lý nhà nước về Tôn giáo cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo xã, phường, thị trấn năm 2019.

Công tác Tôn giáo là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị dưới dự lãnh đạo của Đảng, trong đó công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có vai trò quan trọng, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở cơ sở. Vừa qua, Trường Chính trị Bến Tre phối hợp với Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tổ chức mở lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Quản lý nhà nước về Tôn giáo cho 136 cán bộ lãnh đạo, quản lý làm công tác tôn giáo xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, năm 2019.

Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Quản lý nhà nước về Tôn giáo được khai giảng ngày 19/8/2019 và tổng kết, bế giảng ngày 23/8/2019. Theo báo cáo tổng kết của Ban Quản lý lớp học, học viên đã được nghe các báo cáo viên nhiều kinh nghiệm làm công tác Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh Bến Tre, Sở Y tế truyền đạt qua 10 chuyên đề: Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với tôn giáo trong giai đoạn hiện nay; Một số kiến thức cơ bản về tôn giáo; Công tác An ninh tôn giáo và quản lý người nước ngoài có liên quan đến tôn giáo; Tình hình tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Công tác vận động quần chúng, tín đồ các tôn giáo; Những quy định của pháp luật nhà nước liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; Quy định hoạt động đối với các đoàn khám chữa bệnh, phát thuốc từ thiện trong nước và quốc tế, quản lý nhà nước về cơ sở y tế của các tổ chức tôn giáo; Các văn bản có liên quan đến việc xử lý các cơ sở bảo trợ xã hội của tổ chức tôn giáo; Quản lý nhà nước về đất đai đối với cơ sở tôn giáo; Thảo luận và viết thu hoạch.

Qua Lớp Bồi dưỡng, giúp các học viên nắm vững những kiến thức cơ bản về tôn giáo, những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời nâng cao kỹ năng trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện tốt hơn công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới./.

Đồng chí Đào Văn Tụ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo
phát biểu tại buổi tổng kết, bế giảng Lớp Bồi dưỡng.
 

Toàn cảnh buổi tổng kết, bế giảng.

 
Ngô Tấn Lộc
Phòng TC, HC, TT, TL

Tin khác