"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 1 Tháng 4, 2020 - 08:38

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 37 (C37)

Chiều ngày 16/8/2019, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 37 (C37). Dự lễ bế giảng có đồng chí Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí lãnh đạo khoa, phòng của Trường Chính trị cùng toàn thể học viên của lớp.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 37 (C37) có 50 học viên là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đương chức và dự nguồn đang công tác tại các Sở, Ban, Ngành của tỉnh. Qua khóa học các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật và quản lý hành chính nhà nước… Qua đó, giúp học viên nâng cao lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, tư duy khoa học biện chứng, giải quyết có hiệu quả những vấn đề mới nảy sinh trong công tác.

Kết thúc khóa học có 100% học viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp. Trong đó, 10/50 học viên xếp loại khá – tỉ lệ 20%, 40/50 học viên xếp loại trung bình – tỉ lệ 80%.

Tại Lễ tổng kết, bế giảng có 04 học viên được Hiệu trưởng nhà trường tặng giấy khen về thành tích trong học tập và rèn luyện./.

Đồng chí Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng
trao bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho học viên.
 

Đồng chí Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng
trao giấy khen cho học viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
 

 

Ngô Tấn Lộc
Phòng TC, HC, TT, TL.

Tin khác