"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 18 Tháng 2, 2019 - 13:43

Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 cho các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khóa II, năm 2018

Sáng ngày 27 tháng 6 năm 2018, Trường Chính trị tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 cho các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khóa II, năm 2018.

Sau thời gian học tập, nghiên cứu và thảo luận từ ngày 21/6/2018-27/6/2018, khóa bồi dưỡng đã hoàn thành, toàn thể 142 học viên của Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đều đủ điều kiện công nhận và cấp giấy chứng nhận.

Đây là lớp thứ 2, Trường tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 cho các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Sau 2 khóa, đã có 202 cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cập nhật kiến thức, cung cấp thông tin, học tập được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của công tác cán bộ trong tình hình mới.

Đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng nhà trường
 trao giấy chứng nhận cho học viên
 
 
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

Tin khác