"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 4 Tháng 6, 2020 - 19:09

Bế giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 cho các Đảng ủy trực thuộc Tình ủy khóa 1 năm 2018.

Sáng ngày 20/6/2018, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 cho các Đảng ủy trực thuộc Tình ủy khóa 1 năm 2018. Đây là lớp bồi dưỡng thực hiện theo Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Công văn số 499-CV/TU ngày 25/10/2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc tiếp tục cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Dự lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Đỗ Thị Mai, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp; đồng chí Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị cùng 160 học viên của lớp.

Sau 4,5 ngày học tập và thảo luận, các học viên của khóa học đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng gồm các chuyên đề: Nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay; Đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hiện nay; Những vấn đề mới trong việc cải cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức địa phương ở Việt Nam hiện nay; Những vấn đề mới trong đường lối, chính sách xây dựng, phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay; Chiến lược quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; Những vấn đề mới trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay.

Đây là những vấn có hệ thống cả về lý luận và thực tiễn, bên cạnh việc cập nhật kiến thức, cung cấp thông tin, các giảng viên còn chia sẻ với học viên lớp học nhiều kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để đáp ứng yêu cầu của công tác cán bộ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Với những kết quả đạt được, 100% học viên được lãnh đạo Nhà trường cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khoá bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2018./.

Đồng chí Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng
phát biểu bế giảng lớp học
 
 
Ngô Tấn Lộc
Phòng TC-HC-QT.

Tin khác