"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 18 Tháng 10, 2019 - 18:58

Bảng điểm toàn khóa, Lớp TCLLCT-HC ngành Điện lực và Viễn thông

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT

Danh sách môn học: 

Bảng điểm tổng hợp

Bảng điểm Toàn khóa, Lớp TCLLCT-HC ngành Điện lực và Viễn thông

File đính kèm: 

Tin khác