"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018 - 10:16

Bảng điểm Thu hoạch nghiên cứu thực tế, Lớp TC LLCT-HC GD23

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC GD23

Danh sách môn học: 

Báo cáo thực tế

Bảng điểm Thu hoạch nghiên cứu thực tế, Lớp TC LLCT-HC GD23

File đính kèm: 

Tin khác