"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 22 Tháng 6, 2018 - 14:36

Bảng điểm thi tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC C32

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C32

Danh sách môn học: 

Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp

Bảng điểm thi tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC C32

File đính kèm: 

Tin khác