"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 23 Tháng 1, 2019 - 21:25

Bảng điểm Thi tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại

Danh sách môn học: 

Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp

Bảng điểm Thi tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại

File đính kèm: 

Tin khác