"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018 - 10:27

Bảng điểm thi Tốt nghiệp Lớp Đào tạo nguồn chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn khóa 5

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5

Danh sách môn học: 

Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp

Bảng điểm thi Tốt nghiệp Lớp Đào tạo nguồn chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn khóa 5

File đính kèm: 

Tin khác