"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 20 Tháng 6, 2018 - 22:26

Bảng điểm Thi lại tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC huyện Mỏ Cày Nam

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện MCN

Danh sách môn học: 

Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp

Bảng điểm Thi lại tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC huyện Mỏ Cày Nam

File đính kèm: 

Tin khác