"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 22 Tháng 4, 2018 - 13:19

Bảng điểm thi lại Phần học Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC GD22