"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 13 Tháng 12, 2018 - 22:56

Bảng điểm thi lại môn: Những vấn đề cơ bản của HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp Đào tạo nguồn Trưởng Công an xã, thị trấn khóa 5 (Thi ghép với Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại)

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5

Danh sách môn học: 

Thi lại, thi sau

Bảng điểm thi lại môn: Những vấn đề cơ bản của HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp Đào tạo nguồn Trưởng Công an xã, thị trấn khóa 5 (Thi ghép với Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại)

File đính kèm: 

Tin khác