"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2019 - 18:03

Bảng điểm thi lại môn: Ngiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể, Lớp TC LLCT-HC GD21