"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 19 Tháng 1, 2019 - 22:05

Bảng điểm thi lại môn: Ngiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể, Lớp TC LLCT-HC GD21

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC GD21

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở

Bảng điểm thi lại môn: Ngiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể, Lớp TC LLCT-HC GD21

File đính kèm: 

Tin khác