"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2019 - 01:39

Bảng điểm thi lại các môn, Lớp TCLLCT-HC ngành Điện lực và Viễn thông; LớpTCLLCT-HC C36 thi ghép (Ngày thi 15/02/2019)