"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 25 Tháng 5, 2019 - 21:45

Bảng điểm thi lại các môn, Lớp TCLLCT-HC ngành Điện lực và Viễn thông; LớpTCLLCT-HC C36 thi ghép (Ngày thi 15/02/2019)

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT

Danh sách môn học: 

Thi lại, thi sau

Bảng điểm thi lại các môn, Lớp TCLLCT-HC ngành Điện lực và Viễn thông; LớpTCLLCT-HC C36 thi ghép (Ngày thi 15/02/2019)

File đính kèm: 

Tin khác