"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 20 Tháng 1, 2018 - 18:42

Bảng điểm thi lại các môn, Lớp Đào tạo nguồn chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn khóa 5

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5

Danh sách môn học: 

Thi lại, thi sau

Bảng điểm thi lại các môn, Lớp Đào tạo nguồn chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn khóa 5

File đính kèm: 

Tin khác