"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 19 Tháng 4, 2018 - 17:13

Bảng điểm thi lại các môn, Lớp Đào tạo nguồn chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn khóa 5