"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 24 Tháng 1, 2020 - 14:53

Bảng điểm Tổng hợp toàn khóa, Lớp TCLLCT-HC ngành Giáo dục khóa 25 (GD25)