"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 23 Tháng 7, 2018 - 12:44

Bảng điểm Tổng hợp toàn khóa, Lớp TC LLCT-HC huyện Thạnh Phú (mới nhất)