"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 22 Tháng 4, 2018 - 13:22

Bảng điểm Tổng hợp toàn khóa, Lớp TC Chuyên nghiệp ngành Quân sự khóa 4 (bổ sung).