"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 26 Tháng 5, 2019 - 08:28

Bảng điểm Tổng hợp toàn khóa, Lớp Đào tạo nguồn chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn khóa 5

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5

Danh sách môn học: 

Bảng điểm tổng hợp

Bảng điểm Tổng hợp toàn khóa, Lớp Đào tạo nguồn chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn khóa 5

File đính kèm: 

Tin khác