"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 23 Tháng 2, 2018 - 05:49

Bảng điểm Tổng hợp toàn khóa, Lớp Đào tạo nguồn chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn khóa 5