"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 18 Tháng 10, 2019 - 13:46

Bảng điểm Phần học: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, lớp TC LLCT-HC ngành Thi hành án dân sự và TPBT

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC ngành THA DS

Danh sách môn học: 

Tình hình nhiệm vụ địa phương

Bảng điểm Phần học: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, lớp TC LLCT-HC ngành Thi hành án dân sự và TPBT

File đính kèm: 

Tin khác