Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ X tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Thứ năm, 1 Tháng 10, 2020 - 17:02

Bảng điểm Phần học: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, lớp TC LLCT-HC GD26