Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Thứ hai, 27 Tháng 6, 2022 - 08:34

Bảng điểm Phần học: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC C44