Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ năm, 27 Tháng 1, 2022 - 00:57

Bảng điểm Phần học: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN, Lớp TC LLCT-HC GD29