Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu (01/7/1822 - 01/7/2022)!

Chủ nhật, 3 Tháng 7, 2022 - 05:59

Bảng điểm Phần học: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN, Lớp TC LLCT-HC C47